Vaccination mod corona fortages af børn 5- 11 år. Ikke voksne pga pladsproblemer